• ในที่สุดก็หาเวลาเขียนต่อนี้ได้สำเร็จ ! หวังว่าจะไม่ขาดตอน
  • สรุปค่าใช้จ่ายวันที่ 1
ค่ารถไฟจากสนามบินเไป Edogawa                   840  เยน
ค่ารภไฟจาก Fubabori Sta.ไป Shinjuku Sta.     300  เยน
ค่ารถบัสจาก Tokyo ไป Shizuoka                    2,450 เยน
ค่าเข้า Chibi-maruko-chan Land                      500  เยน
ค่าเครื่องดื่ม (แชร์)                                          1,000 เยน
รวม  = 5,090 เยนedit @ 18 Mar 2012 00:19:14 by กะปิ

กะปิ View my profile